Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

adamniegadam
adamniegadam
8789 cd09 500
Reposted fromrol rol viazapominanie zapominanie
adamniegadam
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaYouAreMylove YouAreMylove
adamniegadam
adamniegadam

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.

Reposted fromgdybam gdybam viablaxkseoul blaxkseoul
adamniegadam
0685 ab73 500
Reposted fromdranger dranger viaYouAreMylove YouAreMylove
adamniegadam
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
adamniegadam
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
adamniegadam
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viaBilora Bilora
adamniegadam
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam vialojournal lojournal
adamniegadam
dla kumatych
Reposted fromtfu tfu viacefuj cefuj
adamniegadam
9505 1b05
Reposted fromkfiati kfiati viafuckofcourse fuckofcourse
adamniegadam
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viablack-angel black-angel
adamniegadam
adamniegadam
Nie jestem ani wysoka ani piękna. Specjalnie mądra też nie jestem. Nie wiem po co ja w tej kolejce stałam.
— katyushaa.soup.io

May 23 2015

adamniegadam
7788 dd56
Reposted fromsoSad soSad vianiskowo niskowo
adamniegadam
6999 39f1
Reposted fromrol rol viadziubkowa dziubkowa
adamniegadam
7996 c71d
Reposted fromgabrynia gabrynia viadziubkowa dziubkowa
adamniegadam

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
Reposted fromnightmarish nightmarish viasummerkiss summerkiss

May 22 2015

adamniegadam
“ ...to po co całowałeś
mnie wtedy tak? ”
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl