Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

adamniegadam
6442 4c10
Reposted fromretaliate retaliate viajnna jnna
adamniegadam
9081 867e
Reposted fromverronique verronique vialonely-girl lonely-girl
adamniegadam
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viawerterowska werterowska
adamniegadam
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
adamniegadam
adamniegadam
adamniegadam
adamniegadam

June 15 2015

adamniegadam
Reposted frommondomg mondomg viamolotovcupcake molotovcupcake
adamniegadam
adamniegadam
9822 5a7e
Reposted fromnazarena nazarena viabananowo bananowo
adamniegadam
3166 0529
Reposted fromkaiee kaiee viadomitrz domitrz
adamniegadam
7916 a098
adamniegadam
1970 e0ed 500
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viatillbaka tillbaka
adamniegadam
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaAmere Amere
adamniegadam
“ Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… 
Najgorsze jest rozczarowanie,
kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. "
— Ola Józefina Sokołowska, Poukładaj mi życie
Reposted frombeatkazz beatkazz viazapominanie zapominanie
adamniegadam
2744 3929 500
Sasha, your face looks familiar
Reposted fromverdantforce verdantforce viazapominanie zapominanie
adamniegadam
adamniegadam
bo ja to bym chciała mieć faceta, ale nie takiego pierwszego lepszego, tylko takiego żeby był dobry, i ogarnięty życiowo, i inteligentny, ale nie egoistyczny i zadufany w sobie, i zabawny, ale żeby rozumiał jak mam depresję , że wtedy trzeba mnie tulić mocno żebym się nie rozpadła, i żeby mnie kochał nad życie. i żeby był trochę przystojny, ale nie za bardzo, żebym nie musiała się martwić że to jakiś żart że on taki ładny a ja taka brzydka.
— z serii: dlaczego do końca życia będę sama.
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity viabadgirl badgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...