Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

adamniegadam
4248 c521
Reposted frommsvexing msvexing vialiteratka literatka
adamniegadam
Złe decyzje - dosłownie ;)
Reposted fromwedrujacy wedrujacy viacefuj cefuj
adamniegadam
4704 e80e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialiteratka literatka
6170 3cc9 500
adamniegadam
Nie wiem kim dla mnie będziesz, ale na razie jesteś tym, który sprawił, że moje dłonie wreszcie były ciepłe. 
— dziękuję.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadreamerr dreamerr
adamniegadam
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends viadreamerr dreamerr
adamniegadam
adamniegadam
adamniegadam
Reposted fromfelicka felicka viavertheer vertheer
adamniegadam
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
adamniegadam
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja vialiteratka literatka
adamniegadam
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viadreamerr dreamerr
adamniegadam
8068 cf35
Reposted fromcalifornia-love california-love viaemblemat emblemat
adamniegadam
1903 f464
adamniegadam
4064 5c58
Reposted fromfungi fungi viablaxkseoul blaxkseoul
adamniegadam
2805 bf11 500
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaemblemat emblemat
adamniegadam
adamniegadam
5957 9e3d
Reposted fromTaieri Taieri viablaxkseoul blaxkseoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...